MEDYADA BAU DEGS

9 Mayıs 2021

09 MAYIS MEDYA BÜLTENİ

YAZILI BASIN YANSIMALARI

YENİÇAĞ GAZETESİ KÖŞE YAZARI ORHAN UĞUROĞLU; BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN; ERMENİ SOYKIRIMI OLMADIĞINA DAİR YAYINLADIĞI YAZILI AÇIKLAMAYI KÖŞESİNE TAŞIDI

https://qoshe.com/news/1141391235225254916103

Bahçeşehir Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı 07 Nisan 2021 tarihinde Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ermenilerin yaptığı katliamları gözler önüne seren tarihi belgelerler anlattı. Yaptığı değerlendirme açıklamalar Yeniçağ gazetesinde Orhan Uğuroğlu’nun köşe yazısında gündeme taşındı.

Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın şu sözleri paylaşıldı: “Ermeni Diasporası ve lobileri ısrarcı iftiralarını ve taleplerini zorla kabul ettirmek hususunda yeni bir yol stratejisi belirlemektedirler.

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) 06 Mayıs 2021 tarihinde, izleyecekleri yol stratejisine dair yeni bir röportaj yayımlamıştır.

Türkiye’yi hedef alan yol haritasının ana başlıkları şu şekildedir.

1) Kurumsallaştırma: Anma günleri, yıllık kutlamalar, anıtlar, müzeler ile 1915’i kurumsallaştırmak. Hem ABD genelinde hem de dünya genelindeki devletlerde ulusal günler, anmalar yaptırmak.

2) Eğitim: ABD’de tüm eyaletlerde olacak şekilde ve dünya genelindeki devletlerinde sözde ‘soykırımı’ eğitim müfredatlarına sokmak.

3) Hukuk: Alternatif yollara başvurarak bireysel ve kurumsal olarak tazminat ve ceza davaları açmak;

  1. Bireyler düzeyinde açılan davalar yolu ile (Örneğin; 2010’da İncirlik Üssü’nün Ermeni çiftçilere ait olduğu iddia edilen tarım arazisi olması vb.)
  2. Kuruluşlar düzeyinde açılan davalar yolu ile (Ermeni kiliseleri ve kilise mülkleri gibi.) Ermeni kilisesinin tarihsel merkezinin yıkılması ve çalınması iddiaları ile bu merkezin geri temin edilmesi üzerine Avrupa’da ve Türkiye’de davaların açılmasının artırılması durumu.
  3. Devletler düzeyinde açılan davalar yolu ile (Ermenistan’ın dava açması, konuyu ve taleplerini BM’ye taşıması).

4) Türkiye ve müttefiklerini zora sokmak için aleyhlerine lobicilik faaliyetleri başlatmak.

5) Türkiye’yi destekleyen Pakistan’a hedef almak ve Pakistan karşıtı Hindu Amerikan müttefikleriyle yakın temasta bulunmak suretiyle Kongre üyelerinin dikkatini nükleer silahlar konusunda Türk-Pakistan iş birliğine çekmek.

Maalesef tehlike büyüktür. Çok ciddi ve çok boyutlu hazırlık yapmalıyız.

Ermenilerin yol haritası;

– 4T = TERÖR-TANIMA-TAZMİNAT-TOPRAK şeklindedir.

Ermeniler bu yol haritasının ilk iki safhasını gerçekleştirmişlerdir. Şimdi sıra diğer iki basamaktadır.

Ve şimdi sigorta şirketleri ağır tazminat davaları açmaya hazırlanıyorlar.

Bugün büyük güçler, hukukun geriye işlemezlik ilkesini göz ardı ederek uluslararası ceza mahkemesine bu meseleyi götürüp, yeni bir karar aldırabilir.

Onların yaptıklarını önlerine koymalıyız. Savunmacı diplomasiden atak diplomasiye acilen geçmeliyiz.

Öncelikle Ermeni ya da Rum iddia, iftira ve taleplerini asla müzakere etmemeliyiz. Edebiliriz havası dahi vermemeliyiz. Eğer Türkiye, ‘oturalım, konuşalım’ teklifini kabul ederse, işte o an, ‘Türkler de soykırımı kabul ediyor’ diyeceklerdir.

Bazı çevreler ‘özür dileyin, oturup, helalleşelim’ diyecektir, özür kampanyaları yapılacaktır, hepsinin arkasında ‘soykırım’ lafını kullanan kesimler olduğunu ve Türkiye düşmanları olduklarını asla unutmamamız gerekir.

Şu hususların yapılmasında fayda mütalaa ederiz.

  1. Hemen Yunan ve Ermeniler tarafından Türklere yapılan soykırımları belgelemek üzere enstitü açmalıyız.
  2. Yerel mahkemelerde şu andaki tanık ifadeleri belgelenmeli ve Ermeni ve Rumların yaptıkları soykırım mahkeme kararları ile tescillenmelidir.
  3. Müteakiben TBMM tarafından Ermenilerin ve Yunanların Türk ve Müslümanlara soykırım yaptığı karara bağlanmalıdır. Bu kararlar elimizde bulunmalıdır.
  4. Yapılacak değerlendirmeye istinaden BM’ye müracaat edip Türkiye, Ermeni ve Yunanlardan tazminat talep etmelidir.

Hedefin Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu hatırdan çıkarmadan;

Millî birlik ve beraberlik içerisinde bulunmalı ve atalarımızı utandırmamalıyız.” dedi.

İNTERNET BASIN YANSIMALARI

YENİ AKİT GAZETESİ BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN, ABD BAŞKANI BİDEN’IN ‘SOYKIRIM’ SÖZCÜĞÜNÜ KULLANMASI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELERE DAİR ÖNGÖRÜLERİNİ VE NASIL BİR YOL HARİTASI ÇİZMEMİZ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADIĞI YAZISINI “EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ TARİHİ BELGELERLE ÇÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTİRKEN, TÜRK VE MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM UYGULAYAN ERMENİLERİN YOL HARİTASINI ‘4T’ İLE ANLATTI.” BAŞLIĞIYLA YAYINLADI.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/cihat-yayci-soykirim-yapan-ermenilerin-4t-planini-anlatti-1537432.html

Haberde Yaycı’nın şu ifadeleri öne çıktı:

”Tarih belgeleriyle çok açık göstermektedir ki esasen Ermeniler Erzurum, Erzincan, Trabzon, Van, Bitlis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ başta olmak üzere daha nice yerlerde Türk ve Müslüman halka soykırımlar gerçekleştirmiş, toplu mezarlara bebek, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genci vahşice öldürmüş, yakmış veya canlı canlı toplu mezarlara gömmüşlerdir. Sadece Van ve çevresinde bile 22,900 Türk katledilmiştir. Iğdır ve Kars’ta ise Ermeni çetelerce katledilen Türklerin toplu mezarları bulunmuştur. Ayrıca Azerbaycan’da Azerbaycan Türk’ü soydaşlarımıza, Kerkük’te de Türkmen soydaşlarımıza ve Özbekistan’da Fergana Vadisi’nde Özbek Türkü soydaşlarımıza Ermeni örgütlerce soykırımlar gerçekleştirilmiş, toplu mezarlar ortaya çıkarılarak Ermeni soykırımcılarının hedeflerinin Türk soyu olduğu net bir ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarların bir kısmı günümüzde dahi yeni yeni ortaya çıkmaktadır” “Malta’da sözde soykırım iddiaları nedeni ile 235 Türk’ün İngiliz Mahkemesinde yargılanması esnasında 1 Mayıs 1921 tarihli Dışişleri Bakanlığından İngiliz Kraliyet Başsavcılığına gönderilen yazıda “Ermeni kıyımı” meselesinde “hukuki değerde kanıt bulunamayacağı ”ifade edilmesi de başlı başına Ermeni yalan ve iftira kampanyasının açık bir başka delili olmuştur.” “Ünlü Sovyet doğu bilimci V.A. Gurko-Kryajin, “Yakındoğu ve Devletler” eserinde Ermenilerin, Kars ve Erivan bölgesindeki Müslüman nüfusunu ya yok ettiklerini ya da Türk veya İran topraklarına gönderdiklerinin altını çizmiştir. Bunun birçok örnek belge mevcut.”

“Soykırım suçu için özel kast aranıyorken tehcir esnasında herhangi bir soykırım kastının olmadığı tarihi belgelerle ortadadır. Ayrıca eğer soykırım kastı olsaydı bile Soykırım Sözleşmesi hukuktaki geriye yürümezlik ilkesini bünyesinde bulundurmaktadır. Bu ilkeye göre bir kanun veya sözleşme onaylandığı tarihten itibaren işlenen suçlara uygulanabilecektir. 1915 yılında gerçekleştiği iddia edilen bir olay için 1948 yılında imzalanan bir sözleşmeyi uygulamaya çalışmak evrensel hukuk uygulaması ile çelişmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu olaylardan ötürü yargılanması ne tarih ne de hukuk açısından mümkündür.”

“Diğer yandan Perinçek-İsviçre davasında da teyit edildiği üzere bir olayın soykırım olarak tanımlanabilmesi için yetkili mahkemenin karar vermesi gerekir. Böyle bir ne yerel mahkeme kararı ne de o tarihte verilmiş bir uluslararası mahkeme kararı vardır. Mahkeme kararı yoksa hukuken soykırım da yoktur. Aslında bu kadar basittir.”

“Maalesef tehlike büyüktür. Çok ciddi ve çok boyutlu hazırlık yapmalıyız. Ermenilerin tarihi yol haritası; 4T= TERÖR-TANIMA-TAZMİNAT-TOPRAK’tır. Ermeniler bu yol haritasının ilk iki safhasını gerçekleştirmişleridir. Şimdi sıra diğer iki basamaktadır. Ve şimdi sigorta şirketleri ağır tazminat davaları açmaya hazırlanıyorlar. Unutulmaması gereken bir gerçek vardır, ne kadar da hoşumuza gitmese, uluslararası hukuk güçlü hukukudur. Bu gerçekten hareketle çok boyutlu tedbir almalıyız.”

‘ERMENİ DİASPORASI VE KURULUŞLARININ 6 MAYIS 2021’DE YAYIMLADIKLARI TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA STRATEJİSİ’ ÜZERİNE AÇIKLAMALARDA BULUNAN EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI’NIN AÇIKLAMARINI YENİŞAFAK GAZETESİ DE “ERMENİLERİN YOL HARİTASINI ‘4 T’ İLE ANLATTI: TERÖR, TANIMA, TAZMİNAT, TOPRAK” MANŞETİYLE GENİŞ YER VERDİ

https://www.yenisafak.com/gundem/emekli-tumamiral-cihat-yayci-ermenilerin-yol-haritasini-4-t-ile-anlatti-teror-tanima-tazminat-toprak-3622372

Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın  ”Nisan 2021 ayı içerisinde sözde Ermeni Soykırımı hikâyesinin aslını dünyaya anlatmak, asıl soykırıma uğrayanların Türk ve Müslümanlar olduğunu ortaya koymak için bir mektup kampanyası yaptık. Mektuplarımızı ABD Başkanı ve Kongre üyeleri olmak üzere alakalı tüm adreslere ilettik. Tarihi ve hukuki olarak haklı olduğumuz apaçık ortadadır” “Kaldı ki Amerikalı tarihçi Prof. Justin McCarthy de 1915 Olaylarına dair Ermeni iddialarını yalanlar nitelikte açıklamalar yapmış ve belgeler ortaya koymuştur. McCarthy, yaklaşık 1 milyon Türk’ün öldürüldüğünü ve bu sebeple de aslında Ermenilerin Türklere karşı bir soykırıma giriştiğini vurgulamıştır. Tüm bu olgular, asılsız Ermeni iddialarının aksine Doğu Anadolu’daki Türk soykırımının gerçekliğini tarihsel kanıtlarla ortaya koymaktadır.”

“1. Hemen Yunan ve Ermeniler tarafından Türklere yapılan soykırımları belgelemek üzere enstitü açmalıyız.

  1. Yerel mahkemelerde şu andaki tanık ifadeleri belgelenmeli ve Ermeni ve Rumların yaptıkları soykırım mahkeme kararları ile tescillenmelidir.
  2. Müteakiben TBMM tarafından Ermenilerin ve Yunanlıların Türk ve Müslümanlara soykırım yaptığı karara bağlanmalıdır. Bu kararlar elimizde bulunmalıdır.
  3. Yapılacak değerlendirmeye istinaden BM’ye müracaat edip Türkiye, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmelidir.” sözleri haberlerde yer aldı.

BAHÇEŞEHİR DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ (BAU DEGS) BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI 08 NİSAN 2021 TARİHİNDE BAU DEGS YOUTUBE CANLI YAYININDA IRAK TÜRKMEN CEPHESİ MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ VE DOÇ. DR. CİHAT YAYCI İLE CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİ İLKGÜNHABER, FLORYA GAZETESİ, BÜLTEN İSTANBUL, ERTEHABER, HABER TÜRKİYE, MEGA HABER, MEDYAPRESS, HABER SEÇİMİ, HABER FOTOĞRAFI, HABER7 METROPOL34, AJANS HABER GİBİ BİRÇOK MECRALARINDA DA GENİŞ YER BULDU

http://ilkgunhaber.com/cihat-yayci-anlatti-4t-039-de-ermenilerin-yol-haritasi/9854/

http://www.floryagazetesi.com/genel/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi-h58641.html

https://www.bultenistanbul.com.tr/cihat-yayci-anlatti-4t-039-de-ermenilerin-yol-haritasi/141992/

http://www.ertehaber.com/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi-159080h.htm

https://haber-turkiye.com/emekli-tumamiral-cihat-yayci-ermenilerin-yol-haritasini-4-t-ile-anlatti-teror-tanima-tazminat-toprak/

https://www.megahaber27.com/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi/89580/

https://www.medyapress.com.tr/gundem/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi/

https://haber.secimi.net/siyaset/emekli-tumamiral-cihat-yayci-ermenilerin-yol-haritasini-4-t-ile-anlatti-teror-tanima-tazminat-toprak/

https://haberfotografi.com/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi/

https://metropol34.com/cihat-yayci-anlatti-4t-039-de-ermenilerin-yol-haritasi/49870/

https://www.haber7.com/guncel/haber/3097928-cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi

https://www.ajanshaber.com.tr/cihat-yayci-anlatti-4tde-ermenilerin-yol-haritasi-haber-475988

 

GÖRSEL BASIN YANSIMALARI

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ VE DOÇ. DR. CİHAT YAYCI İLE CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

https://www.youtube.com/watch?v=SL4KykvNqrU&t=3464s

Irak Türkmen cephesi milletvekili Erşat Salihi Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Doç. Dr. müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile gerçekleştirdiği söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu’da yeni projelerinin konuşulduğu bir dönemde, Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin bölge de yaşadıkları zorlukları ve son gelişmeleri anlattı.

PKK ve DAEŞ’in Türkmen coğrafyasındaki faaliyetlerini, Türkmen varlığına nasıl bir tehlike oluşturduğunu açıklayan Erşat Salihi “Bizi büyük mezhepsel şekilde bölmeye çalışıyorlar. Bizim öyle bir meselmiz yoktur. Mezhebi önemli değildir.” “Biz haritamızı çizmezsek başkası çizer” “Biz Türkçülük faturasını ödemiş bir milletiz ve bundan da pişman değiliz” diye konuştu.

Irak Türkmen cephesi milletvekili Erşat Salihi’nin şu açıklamaları paylaştı:

“Misakımillî’nin sınırının dışında kalan Türkmenler 3 milyona yakın bir nüfusa sahip.”

“Kendilerinin yapmacık bir haritalarını çıkardılar ortaya ben hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Biz gerçek haritamızı ortaya koymamışız”

“Yeni oyun Türkler ve Türkmenlerin mezhepsel şekilde onları da bölmeye çalışıyorlar. Bazı insanlarımızın da rolleri vardır bunu içinde. Bizim ve şahsımın felsefesinde böyle bir meslee yoktur. Benim inancım sadece Türk varlığıdır.”

“3 defa çok ciddi saldırıya uğradım. Birisinde evim bombalandı iki defa yola mayın döşenerek hedef alındım. Terör örgütü söyleniyor. Terörün ne dini ne milleti vardır. Ben bu teröre inanmam ben bilirim ki kim benle mücadele ediyorsa toprağımı almak istiyorsa odur bizi hedef alan.”

“2010 senesi 28 Temmuz kararına göre Irak Türkmenleri de Araplar gibi Kürtler gibi ana bir unsurdur. Bunu da sizlere söylemek istedim Ama benim görüşümde halkımızda buna sahip çıkabilir. Büyük Türkmen Cephesi Halep’ten Mendeli’ye sınırı belli şekilde sınırlandırılmıştır. Bu harita ufakta olsa göstermekteyim. Bunu gerçekleştirmek büyük projemiz, gelecek neslimizin Büyük Projesi olması lazımdır.”

“Bizim kaderimiz, Türkçülük faturasını vermekten pişman değiliz.”

“Biz kendi gücümüz içeriden yapmalıyız. Gelen neslimiz Türk kimliğine, Türk varlığına inanmadığı bu coğrafyaya inanmadığı takdirde güç sahibi olmaz kendine güvenmez.”

“Bizi yalnız koruyan Türk varlığıdır, Türk Milliyetçiliğidir ve Türk dilidir”

 

 

 

 

 

 

DİĞER YAZILAR

SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
12 Haziran 2021

11 HAZİRAN TARİHLİ YERLİ VE YABANCI BASINDA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİNE İLİŞKİN HABERLERİN YER ALDIĞI MEDYA...

Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler Sempozyumu
Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler Sempozyumu
11 Haziran 2021

İstanbul Üniversitesi ile birlikte 12-13 Haziran 2021’de düzenlediğimiz “Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler” Sempozyumuna aşağıdaki seçkin akademisyenlerimiz tebliğlerde bulunacaktır....

SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
11 Haziran 2021

10 HAZİRAN TARİHLİ YERLİ VE YABANCI BASINDA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİNE İLİŞKİN HABERLERİN YER ALDIĞI MEDYA...