AB tatmin olmuyor.. Oruçreis’ten sonra Yavuz gemisinin de GKRY’nin sözde MEB’inden çekilmesini istiyorlar..

 

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ AB DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ SÖZCÜSÜ’NÜN AÇIKLAMASI

 

Araştırma gemisi Oruç Reis’in geçtiğimiz günlerde araştırma yaptığı alandan geri çekilmesi, Yunanistan ile Türkiye arasında anlamlı bir diyalogun yolunu açan önemli bir adımdır. AB de Güney Kıbrıs ile il gili benzer kararlar için çağrıda bulunuyor. Türkiye’nin, Yavuz sondaj gemisi için Navtex’in uzatılmasına ilişkin salı günü yaptığı duyuru, acil gerilimi azaltma ve diyalog ve müzakerelere devam etme fırsatının olduğu bir anda Doğu Akdeniz’de daha fazla gerginliği ve güvensizliği körükleyecektir. Bu durum, kalıcı çözümlere gidecek yolları engelleyecektir.

 

 

Kaynak: East Europa

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85239/turkey-spokesperson-statement-exploration-activities-eastern-mediterranean_en