Dış ilişkilerle ilgili Avrupa Birliği Konseyi’nin 1 Ekim 2020 tarihli Zirve sonuç bildirgesinin ülkemizle ilgili bölümleri

2 Ekim 2020

II. Dış ilişkiler
Doğu Akdeniz
15. AB, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkara sahiptir. İyi niyetle diyalog yürütmek ve AB çıkarlarına aykırı olan ve uluslararası hukuku ve AB Üye Devletlerinin egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınmak bu bağlamda mutlak bir gerekliliktir. Tüm farklılıklar barışçıl diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi, egemenlik ve egemenlik haklarına saygı duyulması gereken Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile tam dayanışmasını yinelemektedir.
16. AB, Yunanistan ve Türkiye’nin son zamanlarda güven artırıcı adımlarını ve iki ülkenin Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge’nin sınırlandırılmasına yönelik doğrudan istikşafi görüşmelerine devam edeceklerinin duyurusunu memnuniyetle karşılar. Bu çabaların sürdürülmesi ve genişletilmesi gerekiyor.
17. Aynı zamanda, Avrupa Konseyi, Güney Kıbrıs’ın durdurulması gereken egemenlik haklarının ihlallerini şiddetle kınamaktadır. Avrupa Konseyi, Türkiye’yi gelecekte uluslararası hukuku ihlal ederek benzer eylemlerden kaçınmaya çağırıyor. Avrupa Konseyi, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge’nin sınırlandırılmasının, uluslararası hukuka tam saygı içinde, iyi niyetle diyalog ve müzakere yoluyla ele alınması gerektiğinin altını çizer ve Türkiye’yi, Kıbrıs’ın aşağıdaki amaçlarla diyaloğa girmeye davetini kabul etmeye çağırır. Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki denizcilikle ilgili tüm anlaşmazlıkları çözmek.
18. Avrupa Konseyi, BM himayesi altında müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını desteklemekte ve Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, 550 ve 789 sayılı BMGK kararları dahil olmak üzere ilgili BMGK kararlarına uygun olarak kapsamlı bir çözümüne tam olarak bağlılığını sürdürmektedir. ve AB’nin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda Türkiye’den de aynısını bekliyor. AB, yeniden başladıktan sonra BM İyi Niyet Misyonu’na bir temsilci atamak da dahil olmak üzere müzakerelerin desteklenmesinde aktif bir rol oynamaya hazırdır.
19. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ilgili yasadışı faaliyetleri durdurmaya yönelik yapıcı çabaların sürdürülmesi halinde, Avrupa Konseyi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve ticaretin kolaylaştırılmasına özel bir vurgu ile olumlu bir siyasi AB-Türkiye gündemi başlatmayı kabul etmektedir. AB-Türkiye gündemini bu yönde yeniden canlandırmak için bir teklif geliştirmeye davet eder.
20. Uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerin veya provokasyonların yenilenmesi durumunda, Ekim 2019 tarihli Türkiye ile ilgili önceki sonuçlarını hatırlatarak ve yeniden teyit ederek; AB, Madde 29 AB Antlaşması uyarınca da dahil olmak üzere, elindeki tüm araçları ve seçenekleri kullanacaktır. Ayrıca Birlik; AB’yi Kuran Anlaşma Madde 215’e göre kendi çıkarlarını ve üye devletlerinin çıkarlarını savunmayı kabul eder.

Avrupa Konseyi, gelişmeleri yakından izlemeye devam edecek ve buna göre geri dönerek, en geç Aralık toplantısında uygun kararlar alacaktır.
21. Son olarak, Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz konusunda Çok Taraflı bir Konferans çağrısında bulunur ve Yüksek Temsilciyi, örgütü hakkında görüşmeler yapmaya davet eder. Katılım, kapsam ve zaman çizelgesi gibi yöntemlerin tüm ilgili taraflarla kararlaştırılması gerekecektir. Konferans, deniz sınırlaması, güvenlik, enerji, göç ve ekonomik işbirliği gibi çok taraflı çözümlere ihtiyaç duyulan konuları ele alabilir.
Kaynak: European Council
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/02/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/

DİĞER YAZILAR

SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
25 Haziran 2021

24 HAZİRAN TARİHLİ YERLİ VE YABANCI BASINDA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİNE İLİŞKİN HABERLERİN YER ALDIĞI MEDYA...

TÜM BOYUTLARIYLA NİL NEHRİ
TÜM BOYUTLARIYLA NİL NEHRİ
23 Haziran 2021

Nil Nehri hem tarihsel hem de güncel anlamda dünyanın en stratejik ve politik akarsularından birisidir. Nil Havzası özelinde gelişen...

SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
SON 24 SAATTE MEDYADA BAU DEGS
23 Haziran 2021

22 HAZİRAN TARİHLİ YERLİ VE YABANCI BASINDA BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİNE İLİŞKİN HABERLERİN YER ALDIĞI MEDYA...