Diyagonal Hatlar Prensibiyle Türkiye İsrail Karşılıklı Kıyıları