Uluslararası Hukuk

ULUSLARARASI HUKUKTA MEŞRU MÜDAFAA ÜZERİNE İNCELEME VE GÜNCEL MESELELER

ULUSLARARASI HUKUKTA MEŞRU MÜDAFAA ÜZERİNE İNCELEME VE GÜNCEL MESELELER

29 Kasım 2020

  I. Giriş   Devletlerin egemen eşitliği ilkesi uluslararası hukukta kabul edilen bir kuraldır. Bu kapsamda devletler; uluslararası ilişkilerde...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

PROCÉDURES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES AUX SOLDATS BLESSÉS OU MORTS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1949

8 Kasım 2020

    Chapitre II Partie III de la Convention (III) de Genève de 1949 :   Article 13: « Les prisonniers...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

1949 CENEVRE SÖZLEŞMESİ UYARINCA YARALI VE ÖLÜ ASKERLERE UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMLER

8 Kasım 2020

1949 III. Cenevre Sözleşmesi Bölüm III Bap II :   Madde 13: “harp esirlerine her zaman insanca muamele edilmesi şarttır”...

DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA MALTA CUMHURİYETİ 

DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA MALTA CUMHURİYETİ 

29 Ekim 2020

Takımada Devletinin Tanımı  Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS/BMDHS) 46. Maddesinde tarifi yapıldığı üzere takımada, “birbirleri ile olan bağları...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA OLASI BİR DENİZ YETKİ ALANI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASININ TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

9 Ekim 2020

İsrail ve Lübnan’ın birbiriyle çakışan MEB ilan etmesi ve bu iki ülkenin resmi olarak savaşta olması Doğu Akdeniz’de gerilimi...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

Montrö Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Altın Frank Uygulamasına İlişkin Tartışmaların Değerlendirilmesi’nin Özeti

30 Eylül 2020

(Doç. Dr. Cihat Yaycı)   1936 yılında imzalan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ticaret ve savaş gemilerinin seyrüsefer hakkını ve “Türk...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

Ermenistan 30 yıldır BM Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden geliyor.

27 Eylül 2020

İnsanlık tarihinin kara lekesi Hocali Soykırımını “Katliam” olarak değerlendirenlerin idrakına. Ermenilerin silahsız sivil Azerbaycan Türklerine yönelik vahşice gerçekleştirdiği bu...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

Meis Adası’nın Yanındaki KARAADA ve FENER ADASI Yunanistan’a Ait Değildir.

11 Eylül 2020

<BAU DEGS çalışmasıdır. BAU DEGS’e atıfta bulunulmadan kullanılamaz.>     a. Lozan Barış Andlaşması’nın 15’nci maddesi ile Menteşe Adaları...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

PRINCIPLES OF THE YAYCI DOCTRINE (TURKISH MARITIME TERRITORY DOCTRINE)

10 Eylül 2020

<The original work of BAU DEGS. Cannot be used without referencing BAU DEGS.>     1. Is founded upon...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

YAYCI DENİZ DOKTRİNİ TEMEL PRENSİPLERİ

10 Eylül 2020

<BAU DEGS çalışmasıdır. BAU DEGS’e atıfta bulunulmadan kullanılamaz.>     1. Uluslararası deniz hukukunun temel prensipleri olan ‘‘Hakkaniyet’’, ‘‘Coğrafyanın...

BAUDEGS | Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi

“Gayri Askeri Statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a Devredilen Adaların Devir Şartı Bizzat Yunanistan Tarafından Ortadan Kaldırılmıştır”

6 Eylül 2020

Yıllardır, Adalar Denizi (Ege) ve Doğu Akdeniz konuları Yunanistan özelinde ‘çözüm arayan problemler’ adı altında gündem olur ve tartışılırken,...

12