Fransa’nın Doğu Akdeniz Çelişkisi (Yunanca)

20 Ağustos 2020

 

Η Αντίφαση Ανατολική Μεσόγειο της Γαλλίας

 

(ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ BAU DEGS ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ)

 

Ο Εμμανουήλ Μακρόν, ο οποίος συνάντησε με τον ηγέτη της Νότιας Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στη Γαλλία,  δήλωσε:  “Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες μας. Η Τουρκία και η Ρωσία διεξάγουν έναν αγώνα εξουσίας ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας σε αυτήν την περιοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ λίγα ενάντια σε αυτήν την `προβακάτσια`” έτσι  έδειξε και το  φιλο-ελλήνο και αντι-τουρκική  του θέση. Ο Macron δήλωσε επίσης ότι ήταν λάθος η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις “προκλήσεις” στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε επίσης την ανάγκη επιβολής κυρώσεων σε όσους «παραβιάζουν» την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

 

 

Μετα απο αυτά τα λόιγα του Γάλλου Προέδρου,  η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί κοινή άσκηση με την Ελλάδα, στέλνοντας δύο μαχητικά Rafale και φρεγάτες Lafayette στην Ανατολική Μεσόγειο.  Το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στις 13.08.2020 ότι  μαζί με τη Γαλλία ξεκήνισε μια κοινή ναυτική άσκηση απο το νησί της Κρήτης. Αναφέρθηκε ότι στη άσκήση συμμετείχαν: η Γαλλική φρεγάτα `La Fayette`, το ελικόπτερο `Tonnerre` και τέσσερις φρεγάτες από τις ελληνική ναυτικού. Καθως, επιβαβαιώθηκε οτι η περιοχή άσκησης περιλαμβάνει θαλάσσινες περιοχές που η Τουρκία κλείδωσε με NAVTEX και έστειλε το σεισμικό του ερευνητικό πλοίο Oruc Reis. Λαμβάνοντας ύποψη τίς εξελείξεις αυτές, συνάγεται το συμπέρασμα  ότι η Γαλλία,  τόσο απο την διπλοματικης ώσο και στρατιωτικής άποψη, πήρε θέση στη πλευρά της Ελλάδας.  Ωστόσο, προτού ενταχθεί στην ελληνική πλευρά, η Γαλλία πρέπει να μείνει μακριά από βήματα που θα έθεταν τη νομική της θέση σε κίνδυνο. Η Ελλάδα προωθεί τη πολιτική της για Ανατολικής Μεσόγειο  μέσω επιστήζοντας χωρικά ύδατα σαν να μην υπάρχει  θάλασσα μεταξύ νησιά του Ρωδου, Καρπάθου και τη Κρήτη, και καθορίζοντας των σύνωρων της υφαλοκρηπίδας πάνω απο τη Μέγηστη /Kızılhisar. Η Γαλλική υποστήριξη στη πολιτική της Ελλάδας αυτή,  περιέχει  αντιφατικά και είναι διαμετρικά αντίθετη με τις θέσεις της Γαλλίας στην υπόθεση Νησιά της Μάγχης του 1977.

 

 

Το 1977, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δημοκρατία της Γαλλίας και η Βόρεια Ιρλανδία προσέφυγαν στη Μόνιμη Διαιτησία για τον καθορισμό των ηπειρωτικών ορίων υφαλοκρηπίδας των αμφισβητούμενων νησιών τη Νησιά της Μαγχης που αποτελουν απι νησιά Jersey, Alderney, Guernsey και Sark και τα διάφορα νησιά, νησίδες και βράχονησίδες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Γαλλία δεσμεύτηκε απο τη Σύμβαση Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας της Γενεύης του 1958 διατυπώνοντας επιφυλάξεις στο έκτο άρθρο της σύμβασης, της οποίας η Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία είναι συμβαλλόμενα κράτη.

 

 

 

Το άρθρο 6 της Σύμβασης Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Γενεύης 1958  προνοιεί:

 

 

  1. Σε περιοχές όπου η ίδια ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα βρίσκεται δίπλα στη χώρα τους δύο ή περισσοτέρων κρατών που οι ακτές τους αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, τα σύνορα της υφαλοκρηπίδας που ανήκουν σε αυτά τα κράτη καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ των κρατών αυτών. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία και ειδικές συνθηκές δεν δικαιολογούν άλλη γραμμή ορίου, το όριο είναι η μέση γραμμή με κάθε σημείο να βρίσκεται σε απόσταση από τα πλησιέστερα σημεία των γραμμών βάσης από τα οποία αρχίζει να μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων κάθε κράτους.
  2. Όταν οι ακτές της ίδιας υφαλοκρηπίδας είναι δίπλα στη χώρα δύο κρατών που βρίσκονται πλάι-πλάι, το όριο της υφαλοκρηπίδας θα καθοριστεί με συμφωνία μεταξύ αυτών των κρατών. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία και ειδικές συνθικές δεν δικαιολογούν μια άλλη γραμμή, τα σύνορα θα καθοριστούν εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης απόστασης από τα πλησιέστερα σημεία των γραμμών βάσης από τα οποία αρχίζει να μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων κάθε κράτους.
  3. Κατά τον καθορισμό των ορίων της υφαλοκρηπίδας, κάθε γραμμή που σχεδιάζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου θα πρέπει να περιγράφεται σύμφωνα με τους χάρτες και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μόνιμα σταθερά σημεία στην ξηρά.

 

 

Σύμφωνα με τη Γαλλία, αυτό το άρθρο περιείχε επιφυλάξεις. Λόγω της αποκλειστικής φύσης των Κόλπο Biscay , Κόλπο Granville και Στενό Dover, η Γαλλία ισχυρίστηκε ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται στην οριοθέτηση αυτών των θαλάσσιων περιοχών και το 1969 αναφέρθηκε στην «Aπόφαση για τη Βόρεια Θάλασσα» του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η υπόθεση της Βόρειας Θάλασσας αφορούσε τον περιορισμό της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Δανίας. Η απόφαση έκρινε ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης απόστασεως, λαμβανομένων υπόψη των κοίλων και κυρτών χαρακτηριστικών της παράκτιας τοπογραφίας, δεν θα είχε δικαία αποτελέσματα. Επιπλέον, έχει αποφασίσει ότι θα ήταν δικαίο να περιοριστεί η υφαλοκρηπίδα με διαφορετικούς από την αρχή της ίσης απόστασης μεθόδους.

 

 

Μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτάχθηκε την επιφύλαξη της η Γαλλίας στο άρθρο 6 της σύμβασης της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Γενεύης του 1958, το Διαιτητικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιφύλαξη που έκανε η Γαλλία σε σχέση με το άρθρο 6 ήταν δικαιολογημένη. Για το λόγο αυτό, έχει αποφασίσει ότι το 6ο άρθρο, το οποίο έχει διατυπώσει επιφυλάξεις από τη Γαλλία, δεν θα εφαρμοστεί μεταξύ των μερών στις δικαιοδοσίες του Μάγχου και έχει αποφασίσει ότι οι αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου λαμβάνονται υπόψη στην οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών. Ωστόσο, το Διαιτητικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να γίνει επιφύλαξη για το άρθρο 6 στον τομέα του Ατλαντικού.Τα νησιά Jersey, Alderney, Guernsey και Sark στον κόλπο Malo της Γαλλίας είναι τα νησιά υπό την κυριαρχία της Αγγλίας.Για το λόγο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να παραχωρηθούν επίσης στα νησιά Jersey, Alderney, Guernsey και Sark ηπειρωτικά δικαιώματα υφαλοκρηπείας, αναφερόμενος στη ρήτρα “β” του 1. άρθρου της  Σύμβασης Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας της Γενεύης του 1958.Το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίστηκε ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να οριοθετηθεί μεταξύ των Νησιά Μαγχης/Νησιά Καναλιών  και των Γαλλικών ακτών.Σύμφωνα με τη Γαλλία, μετά τον καθορισμό των  ορίων χωρικών υδάτων των 6 μιλίων των νησιών Jersey, Alderney, Guernsey και Sark, η μεσαία γραμμή έπρεπε να σχεδιασθεί με βάση τις ακτές της ηπειρωτικής Γαλλίας και τις ακτές της βρετανικής ηπειρωτικής χώρας.Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της Γαλλίας, τα νησιά Jersey, Alderney, Guernsey και Sark βρίσκονται στη φυσική προέκταση του γαλλικού ηπειρωτικού περιθωρίου και βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά της μεσαίας γραμμής.

 

 

 

Εάν η αρχή της ίσης αποστάσεως καθορίζεται από τα νησιά, όπως ο ισχυρίζει η Ελλάδα (παράδειγμα του νησιού  Μέγηστη / Kızılhisar), θα εκδηλωθεί μια άδικη κατάσταση. Επειδή είναι παράλογο να συγκρίνουμε το συνολικό μήκος των ακτών του Jersey, Alderney, Guernsey και Sark και τους σωρευτικούς μήκους των γαλλικών ηπειρωτικών ακτών.H υφαλοκρηπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου θα μεγαλώνει άδικα λόγω αυτής της δυσαναλογίας και θα αποτρέπεται η έξοδος της Γαλλίας στο αγγλικό κανάλι.Η κατάσταση αυτή δεν έγινε δεκτή από το Δικαστήριο, καθώς θα αποτελούσε πηγή διαφοράς στο μέλλων.Το Διαιτητικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα Βρετανικά Νησιά της Μάγχης στα ανοικτά της Γαλλίας θα μείνει με μια περιοχή-τσέπης πλάτους 12 μιλίων που βλέπει στο Αγγλικό Κανάλι και αποφάσισε ότι τα σύνορα της υφαλοκρηπίδας στο Αγγλικό Κανάλι θα ήταν ισότιμη μεσαία γραμμή  με βάση τις ακτές των ηπειρωτικών χωρών των δύο κρατών.

 

 

Τα νησιά που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά της μεσαίας γραμμής των κρατών που έχουν αντίθετες ακτές, θεωρούνται φυσικές προεκτάσεις της πλευράς τους κοντά στην ακτή.Αυτή η κατάσταση σχετίζεται με την αμεταβλητο της γεωγραφίας.Όταν εξετασθεί η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου και των Μόνιμων Διαιτητικών Δικαστηρίων είναι πλήρως κατανοιτό,  σύμφωνα με τις αρχές «υπεροχή της γεωγραφίας», της «αναλογικότητας» και της «μη αποκλεισμού»  του διεθνης δικαίου οι θαλάσσιας δικαιοδοσίας περιοχές των νησιών στην απέναντι πλευρά της μεσαίας γραμμής, θα πρέπει να υπολογίζονται μόνο όσο τα χωρικά τους ύδατα (το πολύ 12 ναυτικά μίλια)’.Με λίγα λόγια, η αρχή της υπεροχή της γεωγραφίας είναι μια αρχή διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που ορίζει ότι η ηπειρωτική χώρα πρέπει να ληφθεί ως βάση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών, και ότι τα νησιά στην αντίθετη πλευρά της μεσαίας γραμμής θα πρέπει να έχουν θαλάσσια δικαιοδοσία όσο και τα χωρικά τους ύδατα.

 

 

Η στήριξη της Γαλλίας στούς ισχυρισμους της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, για παραχώρηση της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο νησί Μέγηστη/ Kızılhisar περιέχει αντίφαση και διαμετρικά αντίθετα με τις αποφάσεις στην υπόθεση Νισήδες Μάγχου /Aγγλικου Kαναλιού του 1977  καί με την πυρήνα της θέσης της Γαλλίας.Οι Ελληνικής θέσεις που βασίζεται στο χάρτης της Σεβίλλης 2003, εγκλοβίζει την Τουρκία στον Κόλπου της Ατταλίας. Εάν τα νησιά Jersey, Alderney, Guernsey και Sark που είναι στη  κυριαρχία του Ηνωμένο Βασίλειο έχουν το δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, μπορεί να προβλεφθεί ποια γραμμή θα εμφανιστεί στον παρακάτω χάρτη όταν συνδυάζονται τα σύνορα Νησίδες Μάγες / Νησίδες Καναλιού και τα βρετανικά υφαλοκρηπίδα.θα φανεί πως η Γαλλία θα εγκλοβισθεί στον κόλπο του St. Malo και ότι η αρχή του “μην κλείσιμο” θα παραβιαστεί.

 

 

 

Εάν πρόκειται να υπογραφεί μια Συνθήκη Περιορισμού Θαλάσσιων Δικαιοδοτήσεων μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας στη βάση της Σύμβασης Δικαίο της Θαλασσας του ΟΗΕ του 1982, η Ελλάδα πρέπεί να εγκαταλήπει τη ασυμβίβαστη με το Δικαίο της Θάλασσας θέση της που παρέχει αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΕΕΖ) στα νησιά, όπως στο παράδειτμα της Ροδου και της Κρήτης.

 

 

Ετσι, στη ανακοίνωση που δημωσιεύθηκε στη επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, μετα απο την υπέγραφη η συνθηκή μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, με ημερομηνία 06.08.2020, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε ότι:

 

 

«Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι λεγόμενες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως περιγράφεται στη συμφωνία οριοθέτησης που υπογράφηκε σήμερα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, για την Τουρκία. Αυτή η προσεγγηση μάς θα αποδειχθεί καί στο γήπεδο και στο τραπέζι. Η λεγόμενη απαγορευμένη περιοχή βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, η οποία έχει επίσης αναφερθεί στα Ηνωμένα Έθνη.”

 

 

Εάν ληφθεί υπόψη η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων σχετικά με τα νησιά στην αντίθετη πλευρά της μεσαίας γραμμής δύο κρατών με αμοιβαίες ακτές, θα πρέπει να τονισθούν οι αρχές της δικαιοσύνης, της υπεροχής της γεωγραφίας, της αναλογικότητας και της μη αποκλεισμού.Αυτές οι αρχές ακυρώνουν τις ελληνικές θέσεις που υποστηρίζει η Γαλλία και αποκαλύπτουν την αντίφαση της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το αίτημα της Ελλάδας για θαλάσσιες δικαιοδοσίες στις ακτές της Ανατολίας των 1870 χιλιομέτρων με το σωρευτικό μήκος των 167 χιλιομέτρων των ακτών της Ρόδου, της Κάρπαθου και της Κρήτης που βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο όχι μόνο δημιουργεί παράνομη κατάσταση όσον αφορά τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, την ίδια ωρα  κει τους αγνοεί . Επιπλέον, σύμφωνα με οι παραπάνω αρχές, το νησί Meis / Kızılhisar της ηπείρου της Τουρκίας ως ένα νησί απέναντι από τις πλεύρες που βρίσκονται κοντά στη άκρη από την Τουρκία, να σφετερεί περίπου 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας είναι και απαράδεκτη  και παραβιάζει του νόμου. Περιέχει σοβαρές αντιφάσεις με της νομικές διατυπώσεις  που υπέβαλε στο 1977  στην υπόθεση Νησιά Καναλιού η Γαλλία , η όποια αναφέρθηκε στις αγωγές ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας της Βόρειας θάλασσας του 1969.

 

 

 

Deniz Güler

Ειδικός του Κέντρου Ναυτιλιακών και Παγκόσμιων Στρατηγικών της BAU

DİĞER YAZILAR

MEDYADA BAU DEGS
MEDYADA BAU DEGS
13 Mayıs 2021

12 MAYIS MEDYA BÜLTENİ YAZILI BASIN YANSIMALARI YENİÇAĞ GAZETESİ KÖŞE YAZARI HÜSEYİN MACİR YUSUF; “KKTC TANINMALIDIR” İSİMLİ YAZISINDA BAU...

UZMANLAR HABER7’YE DEĞERLENDİRDİ: TSK FİLİSTİN’E GİDEBİLİR Mİ?
UZMANLAR HABER7’YE DEĞERLENDİRDİ: TSK FİLİSTİN’E GİDEBİLİR Mİ?
12 Mayıs 2021

İŞGALCİ İSRAİL YÖNETİMİ GÜNLERDİR GAZZE’Yİ BOMBALIYOR. YAŞANAN ZULME KARŞI MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ADIM ATMASI BEKLENİYOR. UZMANLAR TSK SEÇENEĞİNİ HABER7’YE ANLATTI....

İsrail’in İç Siyaseti Açısından Mescid-i Aksa’dan Başlayarak Tüm İsrail ve Filistin’e Yayılan Kaos’un Bir Değerlendirmesi: Neden şimdi?
İsrail’in İç Siyaseti Açısından Mescid-i Aksa’dan Başlayarak Tüm İsrail ve Filistin’e Yayılan Kaos’un Bir Değerlendirmesi: Neden şimdi?
12 Mayıs 2021

  Birçok insan İsrail ve Filistin’de günden güne artan kaosu izlemekte ve kendine aynı soruyu sormakta: Bu olay neden...