Mısır ve Yunanistan Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Andlaşmasını Gösteren Haritalar

*Yunanistan burada mor ile işaretli olan bölgeden taviz vermiştir.